در نشست با مدیران سازمان امور دانشجویان بررسی شد؛موافقت مدیران سازمان اموردانشجویان وزارت علوم در جهت تکمیل خوابگاه دانشجویی پردیس مجتمع آموزش عالی گناباد

31 تیر 1399, 9:22 ق ظ

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد، دکتر یاسر اسماعیلیان معاون اداری مالی و گازری مدیر طرح و برنامه مجتمع در دیدار با دکتر منیری معاون امور دانشجویان و دکتر چراغی مشاور رئیس و عرب مدیر سرمایه گذاری و امور مشارکت های صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، در خصوص تکمیل پروژه خوابگاه پردیس دانشگاه  و نیز تجهیزات خوابگاهی و تجهیزات اتاق تندرستی با مشارکت صندوق رفاه و خیرین منطقه بحث و گفتگو کردند.

در این دیدارها موضوع حمایت از مدیران سراهای دانشجویی و همچنین دانشجویان خوابگاهی متاثر از تعطیلی خوابگاه ها بدلیل شیوع کرونا و ارتقاء و صنعتی سازی سلف سرویس نیز مورد پیگیری قرار گرفت که در پایان دستورات مساعد از سوی مقامات این سازمان در این زمینه صادر شد.

دکتر یاسر اسماعیلیان در نشست جداگانه ای با مهندس پرهیزکار ابیانه معاون پشتیبانی و مدیریت منابع سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، از موافقت و حمایت ایشان در جهت تجهیز رستوران مکمل مجتمع آموزش عالی گناباد خبر داد.

گالری تصویر

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور