معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دکتر امیرحسین اخروی عضو هیأت علمی گروه مدیریت مجتمع آموزش عالی گناباد تقدیر کرد.

14 بهمن 1398, 1:22 ب ظ

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد از طرح " ازیابی و بهبود عملکرد تحقیقاتی موسسه کیفیت رضوی در حوزه رتبه بندی و تدوین استاندارد " متعلق به دکتر امیر حسین اخروی عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی گناباد به عنوان طرح برگزیده دانشگاهی تقدیر شد.

دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال لوح تقدیر از دکتر امیرحسین اخروی عضو هیأت علمی گروه مدیریت مجتمع آموزش عالی گناباد به عنوان مجری این طرح تقدیر به عمل آورد.

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور