بازدید اعضای هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان خراسان رضوی از مراکز آموزش عالی گناباد

15 بهمن 1396, 5:00 ب ظ

طی بازدیدی اعضای هیات نظارت آموزش عالی استان ، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی شهرستان را مورد ارزیابی قرار دادند.

دکتر مهران مهرام رییس هیأت اعزامی به همراه دکتر رمضانی ، دکتر جهان مهندس هدایتی و سرکار خانم رضایی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی، پیام نور، مراکز علمی کاربردی بازدید و گزارش در خصوص اقدامات انجام‌شده و همچنین بررسی موضوعات مرتبط در مدت 3 روز در شهرستان گناباد را مکتوب نمودند.
این هیأت از مجموعه‌ها و پروژه‌های عمرانی در حال احداث مجتمع و همچنین فضاهای آموزشی، پژوهشی و رفاهی بازدید و نکات مربوط به دانشگاه مورد تبادل‌نظر قرار گرفت.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور