جلسه انجمن ورزشی مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار شد.

2 آذر 1398, 12:59 ب ظ

برگزاری اولین جلسه انجمن ورزشی"

اولین جلسه رسمی انجمن ورزشی دانشجویان مجتمع با حضور مدیریت محترم دانشجویی و کارشناسان تربیت بدنی سه شنبه مورخ  28 آبان ماه 98 در سالن کنفرانس ساختمان آموزشی غفاری برگزار گردید و آقای امیرحسین نیازی با کسب حداکثر آرا اعضای حاضر در جلسه  به عنوان دبیر انجمن ورزشی مجتمع انتخاب گردید.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور