نشست تخصصی با موضوع "مشاوره پیش از ازدواج" با حضور همکاران مرکز مشاوره برگزار شد.

2 مهر 1398, 9:58 ق ظ

 توجه به اهمیت مساله ازدواج که بسیاری از جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اولین نشست تخصصی با موضوع "مشاوره پیش از ازدواج" با حضور مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره و سلامت مجتمع آموزش عالی گناباد در تاریخ برگزار شد.

در این کارگاه مطالبی در خصوص ضرورت مشاوره پیش از ازدواج در شرایط کنونی جامعه، راه حل های یک ازدواج موفق در جهت جلوگیری از افزایش آمار طلاق و به دنبال آن تامین بهداشت روانی خانواده بررسی  گردید.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور