اطلاعیه انتخاب واحد، سنوات و معافت دانشجویان

24 شهریور 1398, 7:06 ق ظ


دانشجوي گرامي بازه انتخاب واحد از تاريخ 23 شهريور به مدت چهار روز فعال مي شود لطفا در بازه مذكور نسبت به انتخاب واحد اقدام نماييد.


دانشجوي گرامي با توجه به اتمام سنوات تحصيلي در صورت ادامه تحصيل در نيمسال 981 نسبت به درخواست افزايش سنوات به كميسيون موارد خاص (آقاي داورپناه) مراجعه نماييد.


دانشجوي گرامي با توجه به اتمام سنوات تحصيلي در صورت ادامه تحصيل در نيمسال 981 نسبت به درخواست افزايش سنوات به شوراي آموزشي (آقاي باقريان) مراجعه نماييد.


دانشجوي گرامي با توجه به اتمام معافيت تحصيلي در صورت ادامه تحصيل در نيمسال 981 نسبت به درخواست افزايش سنوات ارفاقي به كميسيون موارد خاص (آقاي داورپناه) مراجعه نماييد.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور