مجتمع آموزش عالی گناباد میزبان مسابقات فوتسال دانشجویان پسر منطقه 9 کشور شد.

13 خرداد 1398, 1:52 ب ظ

همزمان با برگزاری چهاردهمین گردهمایی مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور در محل دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، میزبانی مسابقات فوتسال دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور-انتخابی المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور به مجتمع آموزش عالی گناباد واگذار شد.

در این جلسه که با حضور خانم دکتر رحمانی کارشناس ارزیابی اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و دکتر کشتی­دار، معاون دبیر منطقه 9 و مدیران تربیت‌بدنی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور برگزار شد، پس از ارائه گزارش فعالیت های تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه ها در سال 1397، پیشنهادات مدیران تربیت بدنی در خصوص تعیین میزبانان و زمان برگزاری مسابقات دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های منطقه مطرح گردید که در نهایت میزبانی مسابقات فوتسال دانشجویان پسر در بهمن ماه 1398 به مجتمع آموزش عالی گناباد  واگذار گردید.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور