سلسله جلسات ازدواج آگاهانه و پایدار

2 ارديبهشت 1398, 12:04 ب ظ

سلسله جلسات ازدواج آگاهانه و پایدار
با حضور دکتر حبشی
زمان: سه شنبه سالن اجتماعات

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور