قابل توجه‌ کلیه دانشجویان

19 اسفند 1397, 1:42 ب ظ

دانشجویان لازم است طی مدت حدأکثر سه ماه از تاریخ دانش آموختگی، برای انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل خود (پس از انجام مقدمات کار در دانشکده، تسویه حساب با سایر واحدها و ارسال پرونده به آموزش کل) به اداره‌ دانش‌آموختگان مراجعه کنند. در صورت مراجعه پس از مهلت مقرر، انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل، منوط به پرداخت هزینه و کارمزد تعیین شده خواهد بود.

دانشجویان محترم، در تنظیم برنامه‌ خود در زمان فراغت از تحصیل، فرصت 20 روز کاری را برای انجام امور اداری در اداره‌ی دانش‌آموختگان پیش‌بینی کنند تا دچار مشکل نشوند. بدیهی است، مسئولیت عواقب ناشی از تأخیر(نظیر غیبت در نظام وظیفه و غیره) بر عهده‌ دانش‌آموخته خواهد بود.

 

تاریخ فراغت از تحصیل: براساس ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تاریخ دانش آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره‌ درس دانشجو، در اداره‌ی آموزش دانشگاه است.

 

ضروری است تا دانش‌آموختگان محترم، در تاریخ‌های زیر برای انجام امور به این واحد مراجعه نمایند. انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل، در خارج بازه‌های زیر، امکان پذیر نیست و مسئولیت آن بر عهده‌ دانش‌آموخته می‌باشد.

 

نیمه‌ی اول اردیبهشت (02/01 الی 02/16)

دهه‌ی دوم آذر (09/11 الی 09/20)

دهه‌ی دوم تیر (04/11 الی 04/20)

نیمه‌ی دوم بهمن (11/16 الی 11/30)

نیمه‌ی دوم شهریور (06/16 الی 06/31)

دهه‌ی اول اسفند (12/01 الی 12/10)

دهه‌ی دوم و سوم مهر (07/11 الی 07/30)

 

ساعت مراجعه برای دریافت مدارک صادر شده، ازساعت 11:30-8 روزهای اداری (شنبه تا چهارشنبه) می‌باشد. تحویل مدارک خارج از ساعات اعلام شده، امکان‌پذیر نخواهد بود.

اداره‌ی دانش آموختگان

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور