بزرگترین نهال کاری خانوادگی در گناباد: وعده ما جمعه ۳ اسفند سردر مجتمع آموزش عالی گناباد، همراه با آش سنتی و ورزش‌های محلی.

1 اسفند 1397, 8:53 ب ظ

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور