بازدید و دیدار مهندس قربانی فرماندار شهرستان با پرسنل مجتمع آموزش عالی گناباد

3 بهمن 1397, 12:42 ب ظ

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور