مسابقات ورزشی درون خوابگاهی مجتمع آموزش عالی گناباد برگزار شد.

13 آبان 1397, 12:00 ب ظ

همزمان با فرا رسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش مسابقات ورزشی درون خوابگاهی ویژه دانشجویان مجتمع آموزش عالی در محل خوابگاه های دانشجویی برادران و خواهران  در مهر ماه سال جاری با استقبال پرشور دانشجویان برگزار گردید.

در این مسابقات که با همت واحد تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد تعداد 200 نفر از دانشجویان پسر  مجتمع آموزش عالی گناباد در رشته های طناب زنی و دارت و پرتاب آزاد بسکتبال به رقابت پرداختند که از این بین به نفرات برتر درهر رشته جوایز نفیسی اهداءگردید.

همچنین در مسابقات ورزشی درون خوابگاهی بخش خواهران نیز در رشته های پرتاب آزاد بسکتبال ضربه پنالتی طناب زنی و دارت و پرش با گونی با شرکت 100 نفر در محل خوابگاه خواهران برگزار گردید که با حمایت رییس دانشگاه به بیش از 20 نفر جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد گردید.

جدول برترین های دانشجویان دختر

مقام سوم

مقام دوم

مقام اول

رشته ورزشی

عاطفه سادات کاردان

محدثه بیگی

فاطمه شکری

پرتاب آزاد بسکتبال

مریم دوستی نژاد

زهرا ادیم

ریحانه اشرف

طناب زنی

زهرا شادی

هدی غالب

زهرا نادی زاده

دارت

فائزه کرد

روهینا افروز

فریناز زارع

ضربه پنالتی

 

جدول برترین های دانشجویان پسر

مقام سوم

مقام دوم

مقام اول

رشته ورزشی

حسن حبیب زاده

عباس سعیدی

سعید دلبری

پرتاب آزاد بسکتبال

امیر قادری

محمد امین مهری

محمد همایونی

طناب زنی

عمران اوژنه

علیرضا فرزادی

جواد کاظمی

دارت

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور