آگهی بکارگیری یک دستگاه اتوبوس درون شهری از طریق مناقصه محدود

11 مهر 1397, 11:43 ق ظ

مجتمع آموزش عالی گناباد در نظر دارد یک دستگاه اتوبوس درون شهری جهت ایاب و ذهاب دانشجویان از طریق مناقصه محدود(استعلام بها) بکارگیری نماید. متقاضیان بایستی فرم  پیوست را تکمیل و حداکثر تا تاریخ ذکر شده در فرم، به سازمان مرکزی مجتمع(خیابان حافظ 16)، دبیرخانه تحویل نمایند.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور