تقدیر رئیس اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان خراسان رضوی از دکتر نجاری برای همکاری در برگزاري همايش سماق

24 شهریور 1397, 8:52 ق ظ

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور