هیات طرح آمایش آموزش عالی کشور و استان از امکانات مجتمع آموزش عالی گناباد بازدید کردند

3 مرداد 1397, 11:13 ق ظ

با حضور دکتر کاظمی و خانم دکتر ارسطوپور، اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد، بازدید از امکانات ساختمان های آموزشی و پردیس مجتمع آموزش عالی گناباد و تهیه مستندات انجام شد

به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد در جلسه ای که با حضور هیات رییسه و مدیران مجتمع آموزش عالی گناباد با هیات طرح آمایش آموزش عالی کشور و استان خراسان رضوی برگزار شد، فرصت ها، مزیت ها، چالش ها، آسیب ها و امکانات مجتمع مورد بررسی قرار گرفت. پس از پایان جلسه نیز این هیات از امکانات مجتمع آموزش عالی گناباد از جمله دانشکده ها و آزمایشگاه های در حال ساخت، سالن چند منظوره ورزشی فجر و مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بازدید کردند و نسبت به تهیه مستندات اقدام نمودند.

گالری تصاویر

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور