تقدیر مدیرکل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی از ریاست مجتمع آموزش عالی گناباد

29 خرداد 1397, 2:30 ب ظ

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور