اطلاعیه ترم تابستان 1397

30 ارديبهشت 1397, 12:35 ب ظ

پیرو سئوالات حضوری و تلفنی مکرر دانشجویان، به اطلاع میرساند،

مجتمع آموزش عالی گناباد در تابستان97  ترم تابستانی نخواهد داشت.

بنابراین کلیه دانشجویان متقاضی ترم تابستان مهمان در دیگر دانشگاه‎ها مراحل زیر را انجام دهند:

 

  • با مراجعه به سایت دانشگاه مورد نظر(مقصد) اطلاعیه ترم تابستانی را مطالعه و لیست دروسی را که میتوانید انتخاب واحدکنید، یاداشت نمایید.

تذکر مهم: (دانشجویان فقط دروس عمومی و پایه رشته خود را می توانند بصورت میهمان اخذ کنند)

  • فرم میهمانی را از انتشارات دانشگاه دریافت و با مشورت با مدیرگروه رشته خود، دروس ترم تابستان را انتخاب ، و برگه تکمیل شده را به امضای مدیر آموزشی رسانده و مجوز میهمانی دریافت کنند.
  • کپی برگه تکمیل شده را به کارشناس رشته خود در مجتمع آموزش عالی گناباد تحویل و با مراجعه به دانشگاه مقصد برای ترم تابستان ثبت نام کنید.

تذکرات:

*مهمانشدن در ترم تابستانی فقط در دانشگاههای دولتی تحت پوشش وزارت علوم مجاز میباشد.

تبصره1: دوره های غیرحضوری در دانشگاههای بزرگ نیز قابل قبول میباشد

تبصره2: دروس عمومی در دانشگاههای علوم پزشکی نیز قابل قبول میباشد.

*دانشجویانی که با مهمانی آنان موافقت میشود، حداکثر مجاز به انتخاب ۶ واحد (دانشجویان ترم آخر 8واحد) از دروس مندرج در جدول برگه معرفی مهمانی، در دانشگاه مقصد میباشند. بدیهیاست چنانچه انتخاب واحد از سایر دروس یا خارج از ضوابط اعلام شده باشد، پذیرفته نخواهد شد و کلیه عواقب ناشی از این امر به عهده دانشجو خواهد بود.

*واحدهايي را كه دانشجوي ميهمان در يك دانشگاه مي گذراند، عيناً در كارنامه او در دانشگاه مبداء ثبت ميشود و نمرات آنها در ميانگين كل او منظور خواهد شد.

*دانشجو موظف است در پایان میهمانی تابستانی با مراجعه به آموزش دانشگاه مقصد درخواست ارسال نمرات خود به دانشگاه مبدا نماید.

اداره آموزش مجتمع آموزش عالی گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور