قابل توجه كليه دانشجويان مجتمع آموزش عالي گناباد

29 ارديبهشت 1397, 10:14 ق ظ

با عنايت به اينكه همراه داشتن كارت دانشجويي در امتحانات پايان نيم‎سال الزامي ميباشد، از دانشجوياني كه كارت دانشجويي آنان مخدوش و يا مفقود  شدهاست، درخواست ميشود، هرچه سريعتر نسبت به تعويض و دريافت كارت دانشجويي جديد خود اقدام فرمايند.

 دانشجويان در اين خصوص، ابتدا به كارشناس رشته خود مراجعه نمايند.

اداره آموزش مجتمع آموزش عالي گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور