اعضای هیأت علمی

  نام دانشکده گروه آموزشی رایانامه
نجاری - حسین  علوم انسانی  زبان انگلیسی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  رحمانی - وحید علوم انسانی زبان انگلیسی  
  اخروی - امیر حسین  علوم انسانی  مدیریت

صفحه شخصی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  سالاری - تکتم علوم انسانی مدیریت  
  موسوی نقابی - سید مجتبی علوم انسانی مدیریت
 
  موسوی‌نیا- سید مهدی علوم انسانی باستان‎شناسی  
  اخوان قصاب زاده - فهیمه علوم پایه آمار و ریاضی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
شفاعی نوقابی - محمد علوم پایه آمار و ریاضی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  کوکبی - مجید  علوم پایه  آمار و ریاضی

صفحه شخصی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  بهرامی - حمید علوم پایه زمین شناسی  
  زیرجانی زاده - صدیقه  علوم پایه  زمین شناسی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  موسوی ده شیخ - علی علوم انسانی زبان‎شناسی همگانی  
  فریور - مرضیه علوم انسانی ادبیات انگلیسی  
  میری بیدختی - روح‎اله علوم پایه زمین شناسی  
  کریمیان - اعظم  علوم پایه شیمی  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  محمد زاده کاخکی- رؤیا  علوم پایه شیمی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
  ماندنی پور دیل - ولی اله  علوم پایه  شیمی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
  برنجی - علیرضا علوم پایه شیمی  
  رمضانی اول - حسین  علوم پایه  فیزیک این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
  نامور محبوب - مهدیه  فنی و مهندسی  مهندسی شیمی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  محمودی - وحید  فنی و مهندسی  مهندسی شیمی  
  استیری - حسین  فنی و مهندسی  مهندسی عمران  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  باغبان - امیر  فنی و مهندسی  مهندسی عمران

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  ملک‌خانی - عاطفه  فنی و مهندسی شهرسازی  
  بهادری - معین  فنی و مهندسی  مهندسی معدن  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
  شاهی - حسین  فنی و مهندسی   مهندسی معدن   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  بمانی - مهدی
فنی و مهندسی مهندسی معدن  
  پورحسینی حصاری - سید هادی  فنی و مهندسی  مهندسی مکانیک و صنایع

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  حسینی سبزواری - امیر  فنی و مهندسی  مهندسی مکانیک و صنایع

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  آدینه - مهدی فنی و مهندسی مهندسی مکانیک و صنایع  
  موسوی زاده نوقابی - سید مصطفی  فنی و مهندسی  مهندسی مواد  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  موسوی نژاد - سید محسن  فنی و مهندسی  مهندسی مواد  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
  محسن زاده - میمنت سادات فنی و مهندسی مهندسی مواد  
  علیزاده نوقابی- حوا  مهندسی برق و کامپیوتر  مهندسی کامپیوتر این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
  صادقیان اصل - ساره  مهندسی برق و کامپیوتر  مهندسی کامپیوتر  
  محمدپور- مجتبی  مهندسی برق و کامپیوتر  مهندسی برق
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
  خسروی - محسن  مهندسی برق و کامپیوتر  مهندسی برق
 
  آذرین فر - حسین  مهندسی برق و کامپیوتر  مهندسی برق
 
  اسماعیلیان - یاسر  مهندسی کشاورزی  مهندسی کشاورزی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
  امیری - محمدبهزاد  مهندسی کشاورزی  مهندسی کشاورزی   این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  عشقی زاده - مسعود  مهندسی کشاورزی  مهندسی کشاورزی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  قربانی قوژدی - حسن  مهندسی کشاورزی  مهندسی کشاورزی  

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور