اعضای هیأت علمی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

نام

گروه آموزشی

رایانامه

شماره تماس

  نجاری - حسین زبان انگلیسی najjarihossein (at) yahoo (dot) com  
  رحمانی - وحید زبان انگلیسی    
  آزاد - امید زبان انگلیسی    
  فریور- مرضیه زبان انگلیسی    
  موسوی ده شیخ - علی زبان انگلیسی    
  اخروی - امیر حسین مدیریت

صفحه شخصی

okhravi (at) gonabad (dot) ac (dot) ir

57229701(داخلی105)
  موسوی نقابی - سید مجتبی مدیریت    
  حسینی - سید محمد حقوق    
  حاجی زاده - محسن حقوق    
  موسوی‌نیا- سید مهدی باستان‎شناسی    

 

دانشکده علوم پایه

 

نام

گروه آموزشی

رایانامه

شماره تماس

  زیرجانی زاده - صدیقه زمین شناسی  s.zirjanizadeh (at) gonabad (dot) ac (dot) ir 57255191(داخلی 112)
  میری بیدختی- روح اله زمین شناسی    
  کریمیان- اعظم شیمی  a-karimian (at) gonabad (dot) ac (dot)ir 57229701(داخلی143)
  برنجی- علیرضا شیمی    
  محمدزاده کاخکی- رؤیا شیمی romohammadzadeh (at) gonabad (dot) ac (dot) ir  57258131(داخلی 111)
  ماندنی پور دیل- ولی اله شیمی valimandanipour (at) gonabad (dot) ac (dot) ir  57262343
  رمضانی اول- حسین فیزیک ramezani (at) gonabad (dot) ac (dot) ir  57262343
  شفاعی نوقابی - محمد آمار و ریاضی  m.shafaei (at) gonabad (dot) ac (dot) ir  
  کوکبی - مجید  آمار و ریاضی

صفحه شخصی

majid.kowkabi (at) gonabad (dot) ac (dot) ir 

majid.kowkabi (at) yahoo (dot) com

 
  اخوان قصاب زاده - فهیمه آمار و ریاضی dakhavan (at) gonabad (dot) ac (dot) ir  
  اسماعیلیان - یاسر مهندسی کشاورزی y.esmaeilian(at)gonabad(dot)ac(dot)ir  57255191(داخلی103)
  امیری- محمدبهزاد مهندسی کشاورزی   amiri(at)gonabad(dot)ac(dot)ir​ 57258131(داخلی113)
  عشقی زاده- مسعود مهندسی کشاورزی

masoud_eshghizadeh(at)yahoo(dot)com

m.eshghizadeh(at)gonabad(dot) ac(dot)ir

 57229701(داخلی 161)
  قربانی قوژدی- حسن مهندسی کشاورزی

hghorbani1955 (at)yahoo (dot) com

hghorbani(at) gonabad(dot) ac(dot)ir

57258131(داخلی108)

 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

نام

گروه آموزشی

رایانامه

شماره تلفن

  محمدپور- مجتبی مهندسی برق mohammadpur(at)gonabad(dot)ac (dot)ir  57229701(داخلی138)
  آذرین فر- حسین مهندسی برق   57255191(داخلی 113)
  خسروی - محسن مهندسی برق    
  علیزاده نوقابی- حوا مهندسی کامپیوتر h.alizadeh(at)gonabad(dot)ac(dot)ir  57255191(داخلی 111)
  صادقیان اصل - ساره مهندسی کامپیوتر    

 

دانشکده فنی و مهندسی

 

نام

گروه آموزشی

رایانامه

تلفن تماس

  نامور محبوب- مهدیه مهندسی شیمی

namvarmahboob (at) yahoo (dot) com

namvar (at) gonabad (dot) ac (dot) ir

 
  محمودی - وحید مهندسی شیمی    
  استیری- حسین مهندسی عمران  h.estiri (at) gonabad (dot) ac (dot) ir  
  باغبان- امیر مهندسی عمران baghban(dot)k(at) gmail (dot) com 57229701(داخلی146)
  ملک‌خانی - عاطفه شهرسازی    
  بهادری - معین مهندسی معدن  moein.bahadori (at) gonabad (dot) ac (dot) ir   57229701(داخلی 136)
  مهدیان فر- حسین مهندسی معدن   hssn.shahi (at)gmail (dot)com 57255191(داخلی 114)
  بمانی - مهدی مهندسی معدن    
  پورحسینی حصاری - سید هادی  مهندسی مکانیک و صنایع

hadipoorhoseini (at) gonabad (dot) ac (dot) ir

hadipoorhoseini (at) gmail (dot)com

 57262343
  حسینی سبزواری - امیر مهندسی مکانیک و صنایع

hoseini.sabzevari(at)gonabad (dot)ac(dot) ir

sa.hoseini.sabzevari (at)gmail(dot) com

 57229701(داخلی 158)
  جواد پور- سید مرتضی مهندسی مکانیک و صنایع    
         
  باغبان- مجتبی مهندسی مکانیک و صنایع    
  موسوی زاده نوقابی - سید مصطفی  مهندسی مواد  sm.mosavizade(at)gonabad(dot)ac (dot)ir   57229701(داخلی 136)
  موسوی نژاد - سید محسن مهندسی مواد  m1moosavi2005 (at) gmail(dot)com   
  محسن زاده - میمنت سادات مهندسی مواد    
  وکیلی ازغندی - مجتبی مهندسی مواد    

 

 

 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور