شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا)

  نام واحد سازمانی شاغل در
دکتر رمضانی- حسین آزمایشگاه
مرکزی
مسئول آزمایشگاه
دکتر ماندنی پور- ولی‎اله

آزمایشگاه

مرکزی

سرپرست مجموعه آزمايشگاه‌هاي شيمي
صداقت - سلمان

آزمایشگاه

مرکزی

امورآزمایشگاه
  کامرانی - محمد

آزمایشگاه

مرکزی

 امورخدمات آزمایشگاه

 

 سایر حوزه ها:

حوزه معاونت آموزشی اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه امور مالی
حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه ریاست دانشگاه حوزه امور پژوهش و فناوری حوزه طرح و برنامه

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور