حوزه دانشجویی و فرهنگی

  نام واحد سازمانی شاغل در تلفن
  باقری-علی مدیریت دانشجویی سرپرست امور دانشجویی  
  دکتر اخروی- امیرحسین مدیریت فرهنگی مدیریت فرهنگی

57229701-3

داخلی 105

  مهویدی - الهه امور فرهنگی  امور فرهنگی

57229701-3

داخلی151

  تقی زاده قوژدی - اکرم امور دانشجویی سرپرست مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

57229701-3

داخلی142

  رمضانی - معصومه امور دانشجویی کارشناس مشاوره و راهنمایی دانشجویی

57229701-3

داخلی142 

  کاظمی - زهرا امور دانشجویی کارشناس امور دانشجویی و خوابگاه

57255191

داخلی105

  داورپناه - سید روح اله امور دانشجویی کارشناس امور دانشجویی و خوابگاه ها

57255191

داخلی116

  اصغری - محمود امور دانشجویی کارشناس امور دانشجویی

57255191

داخلی104

  مهاجری- مسعود امور دانشجویی دبير شوراي بدوي انضباطي دانشجويان

57229701

داخلی114

  بلالی - مریم امور دانشجویی کارشناس کمیته انضباطی

57229701

داخلی 113

  عجم زیبد- محبوبه امور دانشجویی امور تربیت بدنی

57255191

داخلی108

  بختیاری - مریم امور دانشجویی صندوق رفاه دانشجویی

57255191

داخلی102

  صادقیان - احمد امور دانشجویی امور تغذیه

57255191

داخلی106

  عطاردی- پروین امور دانشجویی امور بهداشت و سلامت

57229701-3

داخلی142 

 


 
 

سایر حوزه ها:

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه امور پژوهش و فناوری حوزه طرح و برنامه شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا)

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور