حوزه امور مالی

  نام واحد سازمانی شاغل در
  اسماعیلیان- یاسر اداری و مالی معاون اداری و مالی
علی پور نوقابی - فاطمه امور مالی مدیر امور مالی
طحان زاده - رضا امور مالی رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب‎ها و اعتبارات
نسائیان - زینب امور مالی کارشناس امور حسابداری
جباری - سمانه امور مالی کارشناس مسئول اداره دریافت و پرداخت
شجاعی- محمد امور مالی  امور حسابداری
  فولادی- هاشم امور مالی  امور حسابداری

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه طرح و برنامه
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا)

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور