حوزه امور مالی

  نام واحد سازمانی شاغل در
علی پور نوقابی - فاطمه امور مالی مدیریت امور مالی
طحان زاده - رضا امور مالی رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب‎ها و اعتبارات
عبدی - مجتبی امور مالی کارشناس اموال
نجاری - مریم امور مالی کارشناس امور حسابداری
نسائیان - زینب امور مالی کارشناس امور حسابداری

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه طرح و برنامه
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا)

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور