حوزه طرح و برنامه

  نام واحد سازمانی شاغل در
گازری - جواد مدیریت طرح و برنامه مدیریت طرح و برنامه
زارع نوقابی - احمد مدیریت طرح و برنامه کارشناس دفتر فنی
سعادتمند - مهدی مدیریت طرح و برنامه مسئول نظارت بر طرح‎های عمرانی
اسماعیل زاده - محمد مدیریت طرح و برنامه کارشناس دفتر فنی
  محمدپور - مرتضی مدیریت طرح و برنامه امور دفتر فنی
رنج کشان - رضا مدیریت طرح و برنامه کارشناس دفتر فنی

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری  شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا) 

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور