حوزه معاونت آموزشی

  نام واحد سازمانی شاغل در داخلی
  دکتر محمدپور - مجتبی معاونت آموزشی معاونت آموزشی

57229701

 

  دکتر بهادری- معین معاونت آموزشی مشاور معاونت آموزشی

57229701

جواهرفر - علی معاونت آموزشی مدیریت آموزش

57229701

  دکتر استیری - حسین مدیریت آموزشی

مسئول امور دانش آموختگان، امور كنسولي

و استعدادهاي درخشان

57229701

عجم - رضا
حوزه آموزشی مسئول دفتر معاونت آموزشی

57229701

امیری - حسین حوزه آموزشی امور آموزشی

57229701

خاکستانی- علی حوزه آموزشی امور آموزشی

57229701

09157276461

متقی - سمانه حوزه آموزشی
امور آموزشی

57229701

نجاری- مریم حوزه آموزشی

کارشناس امور آموزشی

57229701-3

ایزدپناه - سید حسین حوزه آموزشی

امور فارغ‌التحصلان

57229701-3

عراقی شهری- مریم سادات حوزه آموزشی امور دبیرخانه آموزش

57229701-3

  پورعبداله - الهام حوزه آموزشی امور کلاس‎ها

57255191

کریمی- زهرا حوزه آموزشی امور آموزشی

57255191

باقریان- سید مصطفی

حوزه آموزشی امور آموزشی

57255191

 

پاسدار - سهیلا

حوزه آموزشی امور آموزشی

57229701-3

 

قائمی فر- نرگس

حوزه آموزشی امور آموزشی

57229701-3

 

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه امور مالی
حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری حوزه طرح و برنامه شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا)

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور