حوزه معاونت آموزشی

  نام واحد سازمانی شاغل در  
دکتر موسوی زاده نوقابی - سید مصطفی معاونت آموزشی معاونت آموزشی  
دکتر بهادری- معین معاونت آموزشی مشاور معاونت آموزشی  
باقریان - سید مصطفی معاونت آموزشی مسئول دفتر معاونت آموزشی  
جواهرفر - علی مدیریت آموزشی مدیریت آموزش  
باقری - علی حوزه آموزشی کارشناس مسئول امور آموزشی 57255191(داخلی101)
مؤمن مقدم - حجت اله حوزه آموزشی کارشناس مسئول امور آموزشی 57229701(داخلی132)
امیری - حسین حوزه آموزشی امور آموزشی 57229701(داخلی165)
عجم زیبد - محبوبه حوزه آموزشی امور آموزشی 57255191(داخلی101)
متقی - سمانه حوزه آموزشی
امور آموزشی  
جباری نوقابی- سمانه حوزه آموزشی امور فارغ‎التحصیلان 57229701(داخلی148)
ایزدپناه - سید حسین حوزه آموزشی

امور فارغ‌التحصلان

57229701(داخلی134)

عراقی شهری- مریم سادات حوزه آموزشی امور دبیرخانه آموزش 57229701(داخلی116)
پورعبداله - الهام حوزه آموزشی امور کلاس‎ها  
بلالی- مریم حوزه آموزشی امور کلاس ها 57255191(داخلی102)

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه اداری و پشتیبانی حوزه امور مالی
حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری حوزه طرح و برنامه شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا)

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور