حوزه اداری و پشتیبانی

  نام واحد سازمانی شاغل در
  اسماعیلیان- یاسر اداری و مالی

معاون اداری و مالی

 مؤمن مقدم- حجت اله اداری و پشتیبانی مدیر امور اداری و پشتیبانی
دانائی - فائزه اداری و پشتیبانی

رئیس اداره کارگزینی،رفاه،بیمه

داخلی109

کرامتی - جواد اداری و پشتیبانی

کارشناس امور اداری

داخلی107

  پریچه - فهیمه  اداری و پشتیبانی

کارشناس امور اداری

داخلی109

عاشوری - مهدی اداری و پشتیبانی

کارشناس مسئول امور عمومی و تدارکات

داخلی 117

  ترازی- مجید اداری و پشتیبانی

کارشناس امور عمومی، تدارکات و فضای سبز

تقی زاده بیلندی - عفت اداری و پشتیبانی

کارشناس مسئول دبیرخانه

داخلی116

  جلیلی- زهره اداری و پشتیبانی

امور دبیرخانه

  ولیان- آرزو اداری و پشتیبانی

امور دبیرخانه

  کریم زاده- مصطفی اداری و پشتیبانی

کارپرداز

داخلی112

عبدی-مجتبی اداری و پشتیبانی امین اموال
  باقری - سعید  اداری و پشتیبانی پشتیبانی
  دانا- علی  اداری و پشتیبانی خدمات
  قاسم نژاد - علیرضا اداری و پشتیبانی خدمات
  خاکسار - رضا   اداری و پشتیبانی راننده
  قنبری - علی اداری و پشتیبانی راننده

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه طرح و برنامه حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا)

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور