اداره حراست

  نام واحد سازمانی شاغل در شماره تماس راه های ارتباطی اداره حراست
دکتر امیری - محمد بهزاد حراست مدیریت حراست 57256481

تلفکس:

57256481

57229801

آدرس:

گناباد، خیابان حافظ، نبش حافظ 16، مجتمع آموزش عالی گناباد

 

اسماعیل زاده -محمد حراست  کارشناس حراست
57229801
اکبری - مریم حراست کارشناس حراست

57256481

صداقت - حسین انتظامات نگهبان  
  معلمی- ابراهیم انتظامات نگهبان  
عابدین زاده - حسین انتظامات  نگهبان  
صباغ - مجتبی  انتظامات نگهبان  
  جوانبخت - حسن انتظامات نگهبان  
  مظلوم - جواد انتظامات نگهبان  

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه حوزه طرح و برنامه حوزه اداری و پشتیبانی حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا)

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور