حوزه اداری و پشتیبانی

  نام واحد سازمانی شاغل در
قربانی قوژدی- حسن اداری و پشتیبانی مدیریت امور اداری و پشتیبانی
دانائی - فائزه اداری و پشتیبانی رئیس اداره کارگزینی،رفاه،بیمه
کرامتی - جواد اداری و پشتیبانی کارشناس مسئول امور اداری
زمان زاده بهابادی - رضا اداری و پشتیبانی کارشناس امور حقوقی
عاشوری - مهدی اداری و پشتیبانی کارشناس مسئول امور عمومی و تدارکات
بختیاری - مریم اداری و پشتیبانی امور کارپردازی
تقی زاده بیلندی - عفت اداری و پشتیبانی کارشناس مسئول دبیرخانه
پریچه - فهیمه اداری و پشتیبانی امور دبیرخانه
شجاعی شهری- سید محمد اداری و پشتیبانی انبار مرکزی
باقری - سعید  اداری و پشتیبانی پشتیبانی
بنی اسدی - محمد حسین اداری و پشتیبانی مستندسازی
پیرو شهری - مهدی اداری و پشتیبانی خدمات
دانا- علی  اداری و پشتیبانی خدمات
قاسم نژاد - علیرضا اداری و پشتیبانی خدمات
جباری نوقابی - حسن  اداری و پشتیبانی امور نقلیه
خاکسار - رضا   اداری و پشتیبانی راننده
قنبری - علی اداری و پشتیبانی راننده

 

سایر حوزه‎ها:

_______________________

حوزه ریاست دانشگاه اداره حراست حوزه طرح و برنامه حوزه امور مالی
حوزه معاونت آموزشی حوزه دانشجویی و فرهنگی حوزه امور پژوهش و فناوری شبکه آزمایشگاه‎های علمی ایران (شاعا)

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور