اطلاعیه‌های دانشجویی

امور تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه اقدام به برگزاری کلاس آموزش شنا می نماید.

امور تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه اقدام به برگزاری کلاس های کشتی و کاراته می نماید.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور