هیئت علمی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی: حوا علیزاده

گروه: کامپیوتر

مرتبه علمی: مربی

شماره تماس: 57255191 - داخلی 7

پست الکترونیکی: alizadehn_h @ yahoo.com

آدرس: گناباد، مجتمع آموزش عالی، گروه مهندسی کامپیوتر 

سوابق علمی و پژوهشی

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه