هیأت علمی گروه زمین‎شناسی

 

 نام: صدیقه

 نام خانوادگی: زیرجانی زاده

 مرتبه علمی و پست سازمانی: استادیار

 گروه علمی مربوطه: زمین شناسی و معدن

 ایمیل:szirjanizadeh @ yahoo.com

 آدرس محل کار:مجتمع آموزش عالی گناباد- گروه زمین‎شناسی        

 تلفن و تلفکس:05157255191 داخلی112

وب‎سایت شخصی:

 
 
 
 

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه