آگهي تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي (مجتمع آموزش عالی گناباد)

1-     موضوع مناقصه:واگذاری امور خدمات عمومی، نظافت، پذیرایی، حمل و نقل، فضای سبز و آزمایشگاهی (حجمی).

2-    مبلغ برآورد اولیه: 9,900,000,000 ریال (نه میلیارد و نهصد میلیون ریال)

3-     تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 1,000,000,000ريال(یک میلیارد ریال) مي باشد كه مي بايست به حساب سپرده شماره2177201607006 نزد بانك ملی مجتمع آموزش عالی گناباد واريز يا در قالب ضمانت­نامه معتبر بانكي یا چک تضمین شده بانکی در وجه مجتمع آموزش عالی گناباد ارائه گردد.

4-    مهلت دریافت اسناد: روزهای اداری یک شنبه 96/4/25 لغایت چهارشنبه مورخ 96/4/28 ساعت 7 تا 13

5-    مهلت ارائه پیشنهادات: روزهای اداری شنبه96/4/31 لغایت چهارشنبه 96/5/11 ساعت 10 الی 12

6-     زمان برگزاری جلسه  مناقصه:  مرحله نخست جلسه مناقصه مورخ 96/5/11 راس ساعات 13 در محل ساختمان مرکزی مجتمع آموزش عالی گناباد در خصوص بررسی کیفی مناقصه گران و مرحله دوم مورخ 96/5/14 ساعت 10 برگزار خواهد شد. ضمنا حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان رسمی آن­ها در کمیسیون مجاز است.

7-     هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

8-      بدیهی است شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

9-     محل دریافت اسناد وارائه پیشنهادات: دبیرخانه مجتمع آموزش عالی گناباد به نشانی گناباد-چهارراه شهدا - جنب دادگستري.

تلفن تماس: 57262343-051

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

     

 

آلبوم تصاویر پردیس دانشگاه

تقویم آموزشی سال 97-96