اطلاعیه تمدید مهلت انتخاب واحد در روز های 4 و 5 اسفند ماه

4 اسفند 1399, 5:31 ق ظ

كليه دانشجوياني كه موفق نشده اند در بازه مقرر انتخاب واحد نمايند، مي توانند در مهلت مجدد روزهاي 4 و 5 اسفند نسبت به انتخاب واحد اقدام كنند. اين فرصت به خاطر شرايط كرونا مهيا شده است و تكرار نخواهد شد. كساني كه در اين مهلت انتخاب واحد ننمايند برايشان ترك تحصيل اعمال خواهد شد.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور