دریافت گواهی اشتغال به تحصیل الکترونیکی شد

4 آذر 1399, 1:45 ب ظ

به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه می رساند:

امکان دریافت گواهی اشتغال از طریق پرتال دانشجویی فراهم شد.در این خصوص دانشجو با مراجعه به پرتال دانشجویی، قسمت آموزش-درخواست اشتغال به تحصیل را با دقت تکمیل کنند.

کارشناسان آموزش روزانه "بررسی درخواست صدورگواهی اشتغال به تحصیل" را بررسی و در صورت عدم مشکل، نسبت به تایید درخواست و در صورت اشتباه در نام سازمان، رد درخواست دانشجو اقدام خواهند کرد.

پس از تاییدکارشناس آموزش، دانشجو می تواند از طریق پرتال، گواهی خود را دانلود و چاپ نماید.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور