اطلاعیه تعطیلی حضور فیزیکی در مجتمع از شنبه اول آذرماه 1399

30 آبان 1399, 4:16 ب ظ

به استناد بخشنامه شماره 374899 مورخ 27 آبان ماه1399 سازمان اداری و استخدامی کشور وبا توجه به وضعیت قرمز شهرستان گناباد مجتمع آموزش عالی، از لحاظ حضور فیزیکی مطابق بند 3-3 بخشنامه مذکور از تاریخ 1 آذر1399 تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد و کلیه امور دانشگاه به صورت مجازی و دور کار خواهد بود.

 لازم به توضیح است:

- فعالیت‌های آموزشی کمافی السابق به صورت مجازی و به طور کامل در جریان خواهد بود. 

-اقدامات ضروری پشتیبانی توسط مدیران محترم به نحوی برنامه‌ریزی شود که خللی در انجام فعالیت‌های آموزشی پژوهشی و فناوری دانشگاه ایجاد نشود. 

-حضور کارکنان جهت انجام امور مربوط به حفاظت فیزیکی، حفاظت تأسیسات و سامانه‌های الکترونیکی وفق بند 3-3بخشنامه فوق الذکر ضروری می باشد. تشکیل جلسات برای انجام امور ضروری دانشگاه به صورت مجازی انجام می‌پذیرد. 

-به دلیل تعطیلی امور اداری دانشگاه ها بنا به تصمیم ستاد کرونا شماره09158944108 به عنوان شماره اضطراری آموزش و شماره 09307032533(کارشناس نظام وظیفه - خانم جباری) جهت رفع ابهامات مربوط به معافیت تحصیلی، اعلام می گردد، که دانشجویان محترم می‌توانند در ساعات اداری با این شماره تماس حاصل نمایند. 

-شایان ذکر است در صورت هرگونه تغییر در وضعیت شهر (قرمز نارنجی و زرد) نحوه حضور کارکنان با توجه به بخشنامه های بعدی از طریق درگاه های خبری و تارنمای دانشگاه اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد .

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور