بزرگ داشت "روز جهانی فلسفه؛ سلامتی و زندگی خوب ؛رویکردهای نظری" توسط موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

28 آبان 1399, 8:22 ق ظ
روز جهانی فلسفه روز جهانی فلسفه

موسسه پژوهشی حکمت وفلسفه ایران در نظر دارد"بزرگ داشت روز جهانی فلسفه ؛ سلامتی و زندگی خوب، رویکردهای نظری " را در 10آذر ماه1399 برگزار نماید. این بزرگداشت در راستای سنت هر ساله موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران است که از سال1386 به طور مداوم برگزار شده است.

لینک دسترسی به فضای ابری" روز جهانی فلسفه، سلامتی و زندگی خوب، رویکرد نظری که از روز 10آذر 1399 ساعت 10صبح در دسترس خواهد بود:

https://webinar.irip.ac.ir/ch/wpd

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور