نخستین جلسه رسمی‌ انجمن ورزشی دانشگاه در ترم جاری برگزار گردید.

2 اسفند 1396, 11:00 ق ظ

نخستین جلسه رسمی‌ انجمن ورزشی مجتمع در ترم جاری با حضور آقای دکتر اسماعیلیان و کارشناسان تربیت‌بدنی و هم‌چنین اعضای انجمن برگزار شد. در این جلسه برنامه‌های آتی برنامه‌ریزی شد.

اعضای انجمن ورزشی مجتمع به شرح زیر خدمت دانشجویان معرفی می‌گردد.
جهت هماهنگی و اجرای مسابقات ورزشی مجتمع به این اعضا مراجعه نمایید.

انجمن ورزشی برادران:

آقای سید امیر حسینی ثانی عمران ۹۲
آقای صالح غفوری مقدم مکانیک ۹۲
آقای میلاد عرفانیان مکانیک ۹۴
آقای عباس اسماعیلی عمران ۹۶
آقای رامین راهواره عمران ۹۶
آقای محمدرضا کرم دوست معدن ۹۵

انجمن ورزشی خواهران:

خانم رویا خسروی مواد ۹۳
خانم مریم زارع مکانیک ۹۳
خانم سمیرا فضلی عمران ۹۴
خانم آنیتا پورطهماسی عمران ۹۴
خانم زهرا ادیم حقوق ۹۵

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور