ابلاغ آیین نامه پژوهانه مجتمع آموزش عالی گناباد

23 تیر 1399, 10:35 ق ظ

در راستای تقویت فعالیت های پژوهشی هدفمند و ماموریت گرا و به منظور استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی، آیین نامه اعطا پژوهانه مبتنی بر فعالیت های پژوهشی اعضا هیات علمی تدوین و پس از بررسی در شورا پژوهشی در هیات رئیسه  تصویب و با دستور ریاست محترم مجتمع به اعضای هیات علمی ابلاغ شد.

از اهداف اجرای آیین نامه می توان به بستر سازی و هدایت فعالیت های پژوهشی و فناوری در راستای سند راهبردی دانشگاه، واگذاری اختیار به اعضای هیات علمی برای مدیریت فعالیت های پژوهشی خود، حمایت از فعالیت های پژوهشی و فناوری  هدفمند، تسریع در روند تامین اعتبار فعالیت های پژوهشی اعضا هیات علمی و افزایش کیفیت و رتبه پژوهشی دانشگاه اشاره کرد.

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی گناباد

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور