انتخابات انجمن‌هاي علمي آغاز شد و تا پايان وقت اداري چهارشنبه فرصت رأي‌گيري وجود دارد.

3 دی 1397, 12:04 ب ظ

انتخابات انجمن‌هاي علمي آغاز شد و تا پايان وقت اداري چهارشنبه فرصت رأي‌گيري وجود دارد.

ورود به سامانه از طريق بخش رويدادهاي فرهنگي در سايت دانشگاه

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور