مدیریت فرهنگی

 

 

مدیر امور فرهنگی: دکتر امیر حسین اخروی- عضو هیأت علمی گروه مدیریت

........................................................... 

مدیریت فرهنگی مجتمع آموزش عالی گناباد فعاليت‌هاي حوزه خود را در راستاي تحقق دانشگاه اسلامي و دستیابی به سند تحول فرهنگي آموزش عالي و همچنین پيشبرد اهداف فرهنگي و تربيتي نظام جمهوري اسلامي، برنامه‌ريزي و تبيين می نماید.

وظايف عمومي و اختصاصي مدیریت فرهنگي بر اساس آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی

1- ابلاغ کليه مصوبات، مقـررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس موسسه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن

2- ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رييس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر

3- نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها

4-برنامه‌ريزي وتنظيم فعاليتها مطابق با اولويتهاي موسسه

5- همکاري با ساير مدیریت ها جهت حسن اجراي برنامه‌هاي موسسه

6-انجام ساير امور محوله از سوي رئيس موسسه

وظايف اختصاصي

1-راهبري و نظارت بر حسن اجراي کليه امور فرهنگي موسسه در سطوح استادان، دانشجويان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط و با همکاري و هماهنگي ساير نهادهاي ذيربط

2-تطبيق و اجراي سياستهاي راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ستادهاي تعميق و گسترش فرهنگ و مباني اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي

3-رصد وضعيت کلي فرهنگي، تربيتي، اجتماعي و سياسي موسسه و همچنين انجام مطالعات و پژوهشهاي لازم با همکاري معاونت پژوهشي موسسه به منظور برنامه‌ريزي و سياستگذاري فعاليتهاي فرهنگي جهت گسترش و تعميق ارزش هاي اسلامي ـ ايراني ـ انقلابي در همه سطوح موسسه و ارائه گزارش به شوراي فرهنگي و اجتماعي موسسه

4-ايجاد ارتباط و همکاري هرچه بيشتر با مراکز؛ موسسات و نهادهاي فکري، فرهنگي و انقلابي

5-برنامه‌ريزي به منظور توسعه آموزشهاي فرهنگي، سياسي و اخلاقي از طريق برگزاري کلاسهاي آموزشي و سمينارها و مجامع فرهنگي، فکري و سياسي دانشگاهي با استفاده بهينه از توان موجود نهادهاي اسلامي و انقلابي و نظارت بر آنها

6- فراهم آوردن زمينه ترغيب عناصر موسسه به منظور حضور در صحنه‌هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جامعه

7- اهتمام به ترويج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد انديشي و گسترش زمينه ارتباط دانشگاهيان با صاحب نظران علمي، فرهنگي و سياسي

8-مديريت محتوايي شوراي فرهنگي و اجتماعي از طريق تسهيل در فرآيند تصويب طرحها، پيشنهاد برنامه‌هاي لازم و پيگيري وظايف محوله

9-پيگيري ابلاغ مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌ها و اطلاع‌رساني به واحدهاي مرتبط در داخل يا خارج موسسه، با هدف ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارائه گزارش ارزيابي به شوراي فرهنگي و اجتماعي موسسه

از دیگر وظایف و اهداف حوزه مدیریت فرهنگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

   تهيه فرم علاقه مندي هاي فرهنگي براي دانشجويان جديد الورود و جمع بندي و برنامه ريزي بر اساس آن؛ تهيه تقويم فرهنگي زمان بندي شده در رابطه با مناسبت ها به طور سالانه؛ برنامه ريزي و اجراي امور فرهنگي و سرکشي به خوابگاه هاي دانشجويي، بررسي مسائل و مشکلات دانشجويان مستقر درخوابگاه؛ تهيه و ارائه طرح ها و تحقيقات کاربردي در خصوص مسائل فرهنگي و ارائه به شوراي فرهنگي؛ شرکت در جلسات کار گروه ادارات و نهادهای سطح شهرستان؛ جلب مشارکت و تعامل فکري و اجرايي دانشجويان و اساتيد و برقراري ارتباط و استفاده از نظرات آنان در برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي از طريق تشکيل کميته ها و جلسات فرهنگي و تشکيل هيئت هاي مذهبي و...؛ تهيه نشريه در خصوص مسائل فرهنگي دانشگاهي اعم از استاد، دانشجو با همکاري و مشارکت آنان؛ برگزاري اردوهاي زيارتي، سياحتي منتخبين و اردوي توجيهي؛ برگزاري ميزگردهاي دانشجويي با موضوعات اعتباري، سياسي، مذهبي، ازدواج و مسائل روز؛ برگزاري همايش هاي فرهنگي؛ برگزاري مناسبت هاي ملي، مذهبي شامل اعياد، و راهپيمايي ها؛ برگزاري مسابقات کتابخواني به مناسبت هاي مختلف؛ تهيه ويژه نامه به مناسبت هاي مختلف؛ همکاري در زمينه برگزاري کلاس هاي هنري شامل خوشنويسي، طراحي، معرق، نقاشي و ... ويژه دانشجويان؛ برگزاري نمايشگاه آثار هنري دانشجويان پيرامون حجاب و عفاف؛ پيگيري و بروز آوري درگاه فرهنگي وزارت متبوع (dnva.ir)؛ تهيه و تدوين بسته هاي فرهنگي در قالب فليم و ....؛ انعکاس خبر فعاليت هاي فرهنگي در سايت خبري دفتر امور فرهنگي وزارت متبوع (dof.ir) ؛ تهيه فيلم و آماده سازي آن براي دانشجويان و نظارت بر پخش آن؛ پيگيري جلسات و مکاتبات اداري و....

   مدیریت فرهنگی در كنار نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه، همچنين تدوين و اجراي برنامه هاي راهبردي فرهنگي در سطح اساتيد، كاركنان و دانشجويان، تلاش مي كند بستري مناسب برای رشد علمی- فرهنگي و پرورش استعدادهای بالقوه دانشجویان، در قالب کانون هاي فرهنگي و هنري، انجمن های علمی دانشجویی، تشکل هاي دانشجويي و نشريات ايجاد نمايد؛ این مهم با دارا بودن دو حوزه فعالیتی به انجام می رسد:

1-کانون های فرهنگی(فرهنگی و اجتماعی، ادبی و هنری، عقیدتی و مذهبی )

  كانون هاي فرهنگي و هنری یکی از بخشهای تحت نظارت حوزه مدیریت امور فرهنگی می باشد که به منظور پاسخگويي به نيازهاي متنوع و رشد خلاقيت هاي فرهنگي دانشجويان، با استفاده از عناصر فعال و نخبه دانشجویی در عرصه فرهنگی به سازماندهی خواسته ها و تلاش هاي خودانگيخته فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويي مبادرت می ورزد. بی شک این امر در جهت نيل به ارزش هاي متعالي اسلامي و ارتقاء سطح همکاری جمعی دانشجویان صورت می پذیرد.

2- انجمن های علمی دانشجویی

  انجمن‌های علمی دانشجویی، گروه‌های دانشجویی هستند که در یک رشته تخصصی و یا به صورت میان رشته‌ای بر مبنای آیین‌نامه ابلاغ شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می گردند. بیشتر فعالیت های انجمن‌ها بر مبنای اساسنامه داخلی خود در عرصه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی، ترویجی و نشریه می باشد. برخی از اهداف انجمن ها عبارت است از:

1- ایجاد انگیزه و نشاط علمی دانشجویان

2-پر کردن خلأ و فاصله بین دانشگاه و جامعه

3- افزایش اعتماد به نفس و مهارت‌های اجتماعی آنان

4-تعمیق آموزش‌های دانشگاهی و بهبود فرایند یادگیری

5- تقویت روحیه همکاری و کار گروهی در بین دانشجویان

6-ارتقای مهارت‌های ارتباطی ، حرفه‌ای و مدیریتی دانشجویان

7-شکوفاسازی استعدادهای دانشجویان و ایجاد بستری مناسب برای خلاقیت و نوآوری

8-اطلاع رسانی و تبادل نظر دانشجویان، اساتید، فارغ‌التحصیلان، صنعتگران و متخصصان

9-ارتقای تفکر انتقادی و برخورد علمی با مسائل و مشکلات جامعه و کمک به رشد نیروی انسانی هوشمند و متعادل

10-شناسایی فرصت‌های شغلی، توجه به مسئله کارآفرینی و ادامه ارتباط دانشجویان عضو تشکل‌ها پس از فراغت از تحصیل

11-ارتباط علمی و فکری با مراکز، تشکل‌ها و موسسات پژوهشی و علمی دانشگاهی و غیر دانشگاهی داخل و خارج از کشور در رشته‌های مرتبط

12-برگزاری نشست‌ها، گردهمایی‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی به منظور تبادل نظر، ارائه یافته‌های پژوهشی و تبادل تجربیات و افزایش دانش در خصوص راهبری بهتر انجمن‌ها.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور