فرم های آموزشی

فرم دیافت مدارک در حین تحصیل

فرم درخواست انتقال دائم

فرم درخواست انتقال همراه با تغییر رشته

فرم اعلام اشکال آموزشی

فرم درخواست تدریس حل تمرین

فرم درخواست بررسی کارنامه محرمانه

فرم درخواست دانشجو به کمیسیون بررسی موارد خاص

فرم درخواست هم‌نیاز شدن دروس پیش‌نیاز

فرم درخواست حذف تک درس

فرم درخواست حذف نیم‌سال تحصیلی

فرم انصراف از تحصیل

فرم درخواست اولیه مهمانی

فرم درخواست حذف نمره از کارنامه

فرم معرفی به استاد

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

فرم درخواست تغییر رشته

فرم تطبیق واحدهای درسی

دستورالعمل و شیوه‌نامه تدوین پروژه کارشناسی

درخواست تمدید مهمانی

درخواست مهمانی ترم تابستان

اعلام اشکال انتخاب واحد

درخواست افزایش سنوات از شورای آموزشی

اعلام نیمسال تحصیلی آخر برای ارائه به خوابگاه

درخواست متفرقه آموزشی

 

درخواست كارت دانشجويي مفقودی برای المثنی

 

درخواست اولیه و تعویض کارت دانشجویی

 

تعهد محضری کارت مفقودی

 

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور