آمار و کاربردها

دانلودسرفصل دروس رشته آمار و کاربردها


دانلود چارت تحصیلی رشته آمار و کاربردها

مدیر گروه رشته آمار: دکتر محمد شفاعی نوقابی

معرفی

علم آمار کاربرد علمی مبانی رياضی برای جمع‌آوری، تجزيه و تحليل و ارائه اطلاعات ارقامی می‌باشد. آمارگران با بکار بردن دانش رياضی خود در طراحی مطالعات وتحقيقات، جمع آوری، پردازش و تجزيه و تحليل اطلاعات، و تفسير نتايج، در پژوهشهای علمی شرکت می‌کنند. متخصصين آمار اغلب دانش خود در روشهای آماری را در علوم گوناگونی مانند زيست‌شناسی، اقتصاد، مهندسی، پزشکی، بهداشت عمومی، روانشناسی، بازاريابی، آموزش و ورزش بکار می‌گيرند. بسياری از امور، به عنوان مثال، طراحی روشهای آزمايشی براي تاييد دارويی جديد از طرف دولت بدون بهره‌گيری از روشهای آماری قابل اجرا نمی‌باشند. نمونه‌گيری يکی از فنونی است که آمارگران از آن بهره می‌گيرند. نمونه‌گيری به معنی جمع‌آوری اطلاعات درباره گروهی از مردم يا مجموعه‌ای از چيزها توسط بررسی قسمت کوچکی ازکل مجموعه است. به عنوان مثال سرويسهای رتبه‌بندی برنامه‌های تلويزيونی، به منظور تخمين تعداد بينندگان برنامه‌ای خاص، به جای مطالعه تمامی بينندگان تنها به بررسي چند هزار خانواده می‌پردازند. آمارگران تصميم می‌گيرند که از کجا و چگونه داده‌ها را جمع آوری کنند، نوع و تعداد گروه‌های نمونه را مشخص می‌کنند و به تهيه پرسشنامه‌های تحقيقی يا فرمهای گزارشی می‌پردازند. آنها همچنين دستورالعمل‌هایی براي کارکنانی که به جمع‌آوری و جدول‌بندی اطلاعات می‌پردازند، تهيه می‌کنند. در نهايت آمارگران با بکارگيری نرم افزارهای رايانه‌ای به تجزيه و تحليل، تفسير و جمع بندی اطلاعات می‌پردازند.

توانایی‌های لازم

قوی بودن در علم ریاضی برای موفقیت در رشته آمار ، امری ضروری است چون مباحثی که در علم آمار مطرح می‌شود با ریاضیات ارتباطی تنگاتنگ دارد. قدرت درک علمی مسایل آماری و تجزیه و تحلیل احتمالی مطالب نیز ضروری است. علاوه بر دانشجویان، اساتید رشته آمار نیز معتقد هستند که دانشجویان این رشته باید در دروس ریاضی قوی باشند و حتی در یک نظرخواهی از 12 استاد رشته آمار دانشگاههای مختلف کشور، 10 تن از اساتید به اهمیت بسیار علم ریاضی در آمار اشاره کرده‌اند. دانشجوی این رشته باید توانایی و ابتکار در تجزیه و تحلیل و حل مسائل ریاضی داشته و به آموزش و یادگیری علوم کامپیوتر علاقه‌مند باشد. همچنین از دیدگاه دانشجویان فوق علاقه‌ به رشته آمار، قدرت تجزیه و تحلیل خوب ، صبر و حوصله ، پشتکار و تلاش ،‌ آشنایی با کامپیوتر و علاقه به تحقیق و پژوهش برای دانشجویان این رشته ضروری است.

آینده شغلی و بازار کار

تقریبا تمامی مراکز دولتی و خصوصی برای انجام برنامه‌ریزی و ارائه گزارش فعالیتهای خود نیازمند تهیه اطلاعات صحیح و به کارگیری تجزیه و تحلیل آنها هستند. از این‌رو، اغلب ادارات و نهادهای دولتی بخصوص وزارت برنامه و بودجه ، مراکز آمار ایران، بانکها ، وزارت آموزش و پرورش، مراکز تحقیقی، مراکز بیمه و سایر موسسات دولتی و خصوصی از عمده مراکز جذب کارشناسان این رشته‌اند.

پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری پایگاه اطلاع رسانی دولت پایگاه اطلاع رسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و آموزش کشور